Dětská agresivita

Výchova dětí je velmi náročná záležitost. Jsou děti mírné a poddajné, jsou ale i tvrdohlavé a vzpurné. Každý rodič tohle dobře zná. Většina dětí si projde oběma fázemi vývoje a pro rodiče je to velmi náročné.  Jen zralý rodič zvládne projít těmito úskalími tak, aby neutrpěl ani on ani dítě. Víme, že rodiče ať chtějí nebo ne, jsou pro dítě vzorem, od kterého mnohé odkoukávají. Tedy i chování maminky nebo tatínka.
PC a hry
Proto by se měli rodiče vždy zamyslet, zda jsou pro své dítě opravdu tím správným vzorem. Co dospělí často berou jako nadsázku, dítě bere smrtelně vážně. Jeho povaha a chování se tak negativně formuje do podoby, se kterou pak často ve svém životě naráží na odmítnutí okolí. V dnešní době se často setkáváme s agresí dětí nejen vůči sobě navzájem, ale i vůči zvířatům, věcem i vůči své osobě. Bývají podporovány nejen okolím kamarádů, ale právě i vzory dospělých, nevhodnou zábavou a špatnou výchovou. Na co se tedy zaměřit, aby z našeho dítěte nevyrůstal agresor?
řešení silou

1/ Pokud jste svědky agrese mezi dětmi, zkuste, aby si vše vyřešily samy. Nezasahujte, pokud to není nezbytně nutné. Sledujte situaci a její vývoj a podle toho jednejte.

2/ Pokud se situace negativně vyhrocuje, snažte se dítě odlákat z negativní situace a rozdělit oba soupeře. Nezasahujme ale novou agresí, křikem nebo scénami.

3/ Takové situace, kdy je dítěti ubližováno, můžeme s dítětem trénovat doma na modelových situacích. Tak zajistíme, že pokud se dítě dostane do podobné situace opravdu, pak už to pro něho není cizí a dokáže se účelně bránit.

4/ Při konfliktu různě starých dětí nehledejte viníka, snažte se nastolit klidnou atmosféru, postupně si vzít každé dítě stranou a zjistit situaci a promluvit s každým z nich jednotlivě.

5/ Pokud jde o malé dítě, snažte se podobné situace zopakovat třeba pomocí loutkového divadla, kde vysvětlíte, co bylo špatně.

6/ Starší dítě nebo adolescenta se pak snažíme rozumnou domluvou a vysvětlením přivést na to, aby viděli, co je správné.

7/ Při vysvětlování nezapomeňte, že více než obviňování, pomáhá vysvětlení důsledků, které mohou z agresivní situace nastat.

8/ Sledujte, s kým se dítě stýká, jaké filmy si vybírá v televizi nebo jaké hry na PC preferuje.

Pravda je taková, že každé dítě je do jisté míry tvárné a správným postupem se dá u něho snížit i sklon k agresivnímu chování.

 

Posted in <a href="https://www.lencik.cz/category/deti/" rel="category tag">Děti</a>